באַשרייַבונג ניט געפֿונען.

איר זען: מאַגיש און אַסטרלאָיאַ